آبجی

[ تر. ] (اِ.)۱ – خواهر.
۲- مخففِ آغاباجی.

اسکرول به بالا