آبدستان

(دَ) (اِمر.) ابریق، آفتابه.

اسکرول به بالا