آبله مرغان

(~. مُ) (اِمر.) مرضی است شایع میان انسان و طیور.

اسکرول به بالا