آبیار

(ص مر.) میرآب. تقسیم کننده آب برای مزارع و باغ‌ها.

اسکرول به بالا