آب بها

(بَ) (اِمر.) پولی که در ازای آب دهند، حق الشرب.

اسکرول به بالا