آب پا

(اِفا.) میرآب، کسی که در تقسیم آب نظارت کند.

اسکرول به بالا