آب پز

(پَ)(اِمر.)آنچه که در آب ساده و بی – روغن پخته شده باشد.

اسکرول به بالا