آتشگاه

(~.) (اِمر.)
۱- آتشکده.
۲- آتشدان.

اسکرول به بالا