آدر

(دَ) [ ع. ] (ص.) باد خایه، دبه خایه، غر.

اسکرول به بالا