آدمک

(دَ مَ) (اِمصغ.)
۱- آدم کوچک.
۲- مترسک.

اسکرول به بالا