آذرخش

(ذَ رَ) (اِمر.) برق، صاعقه.

اسکرول به بالا