آذری

(ذَ) (ص نسب.) منسوب به آذر، آتشی.

اسکرول به بالا