آرایشگر

(یِ گَ) (ص فا.) آن که آرایش کند، سلمانی.

اسکرول به بالا