آرزومند

(~. مَ)(ص مر.)۱ – مشتاق.
۲- آزمند.
۳- کامجوی.
۴- دارنده حسرت.

اسکرول به بالا