آرمیده

(رَ دِ) (ص مف.)
۱- خفته،
۲- ساکن، مطمئن.

اسکرول به بالا