آزرده دل

(~. دِ) (ص مر.) رنجیده، ملول، آزرده خاطر.

اسکرول به بالا