آسایش

(یِ) [ په. ] (اِمص.) آسودگی، راحتی.

اسکرول به بالا