آساینده

(یَ دِ) (ص فا.) استراحت کننده.

اسکرول به بالا