آستین پوش

(ص فا.)
۱- فروتن.
۲- مطیع، فرمانبردار.

اسکرول به بالا