آسدست

(دَ) (اِمر.) آسیابی که با دست کار کند.

اسکرول به بالا