آسمانخراش

(~. خَ) (اِمر.) ساختمانی که طبقات زیاد دارد.

اسکرول به بالا