آس شدن

(شُ) (مص ل.) خرد شدن، له شدن.

اسکرول به بالا