آشوریده

(دِ) (ص مف.) شورانیده، درهم کرده.

اسکرول به بالا