آغاز نهادن

(دَ) (مص ل.) شروع کردن.

اسکرول به بالا