آژند

(ژَ) (اِ.)
۱- رسوب گل و لای.
۲- ملاط.

اسکرول به بالا