افراخته

(اَ تِ) (اِ مف.) بلند کرده، بالا برده.

اسکرول به بالا