افرنج

(اِ رَ) [ معر. ] (ص نسب.) نک افرنگ.

اسکرول به بالا