افرندیدن

(اَ رَ دَ) (مص م.) زینت دادن.

اسکرول به بالا