افسر

(اَ سَ) [ په. ] (اِ.) تاج، دیهیم.

اسکرول به بالا