افشه

(اَ ش ِ) (اِ.) گندم نیم کوفته، بلغور.

اسکرول به بالا