الغیاث

( اَ ) [ ع. ] (صت.) فریاد! وای!

اسکرول به بالا