الیزیدن

(اَ دَ) (مص ل.) نک آلیزیدن.

اسکرول به بالا