الیق

(اَ یَ) [ ع. ] (ص تف.) درخورتر، سزاوارتر.

اسکرول به بالا