امحاء

(اِ) [ ع. ] (مص م.) ناپدید کردن، نابود کردن.

اسکرول به بالا