امل

(اَ مَ) [ ع. ] (اِ.) امید، آرزو. ج. آمال.

اسکرول به بالا