امنیت

(اَ یَّ) [ ع. ] (مص جع.) در امان بودن.

اسکرول به بالا