امیرآخُر

(~. خُ) [ ع – فا. ] (اِمر.) کسی که به امور اصطبل می‌پردازد.

اسکرول به بالا