امی

(اُ مّ) [ ع. ] (ص نسب.) بی سواد.

اسکرول به بالا