انباردن

(~ دَ) (مص م.) نک انباشتن.

اسکرول به بالا