انبوییدن

(اَ)(مص م.) بوییدن، استشمام کردن.

اسکرول به بالا