انتطاق

(اِ تِ) [ ع. ] (مص ل.) کمر بستن، میان بستن.

اسکرول به بالا