انتقاب

(اِ تِ) (مص ل.) روبند زدن، نقاب زدن.

اسکرول به بالا