اندوختن

(اَ تَ) [ په. ] (مص م.)۱ – جمع کردن، فراهم آوردن.
۲- ذخیره کردن.
۳- بهره بردن، سود بردن.

اسکرول به بالا