اندوزه

(اَ زِ) (اِمر.) اندوه، غم.

اسکرول به بالا