اندک

(اَ دَ) (ص.)
۱- کم.
۲- کوتاه.

اسکرول به بالا