انسداد

(اِ س ِ) [ ع. ] (مص ل.) بسته شدن.

اسکرول به بالا