انشار

(اِ) [ ع. ] (مص م.) زنده کردن.

اسکرول به بالا