انعکاس

(اِ عِ) [ ع. ] (مص م.) بازتاباندن.

اسکرول به بالا