انفاد

( اِ ) [ ع. ] (مص م.) نابود کردن، به پایان رسانیدن.

اسکرول به بالا