انقضاء

(اِ قِ) [ ع. ] (مص ل.) به سر آمدن، سپری شدن.

اسکرول به بالا